?
Hledání:
 Brno
Žádané obory
ukázat další obory …
Žádané kurzy
ukázat další obory …
Brno 
Vzácné kurzy
ukázat další obory …

Účetnictví pro začátečníky 2018 - distanční kurz

Kurz účetnictví, Online / skype kurz

Kurz si klade za důraz nenásilnou formou seznámit účastníky s účetnictvím pro začátečníky. Po úspěšném absolvování závěrečného testu získá každý účastník OSVĚDČENÍ o absolvování tohoto kurzu, které může doložit svému zaměstnavateli či do životopisu.

Zbývá Poukazů
20
Hodin výuky
30
Zahájení
domluva
Původně
2 390 Kč
Sleva
50 %
Ušetříte
1 200 Kč
Rozsah výuky:
30 h 
Délka kurzu:
dva měsíce  
Pokročilost:
začátečník
Alstaray Czech Republic, s.r.o. – Brno-Starý Lískovec – Účetnictví pro začátečníky 2018 - distanční kurz

kód kurzu: Účetnictví

?

Termín konání kurzu

Zahájení:
domluva
Délka kurzu:
dva měsíce
Poznámka:
Termín - dle dispozic každého účastníka a dle dohody.

Rozsah výuky

Počet hodin:
30 h
Délka vyučovací hodiny:
60 minut
Periodicita:
Jednorázový kurz
Poznámka:
Rozsah výuky je dle dispozic každého účastníka individuální.

Cena kurzu

Cena před slevou:
2 390 Kč
Cena po slevě:
1 190 Kč
Sleva:
50%
Ušetříte:
1 200 Kč
Cena zahrnuje:
- výukové materiály vč. zaslání: kniha Účetnictví pro úplné začátečníky 2018 - cvičné příklady - vyhotovení a zaslání osvědčení o absolvování kurzu
Poznámka:
LETNÍ SLEVA - 1 190 KČ.

Náplň a obsah kurzu

Kurz si klade za důraz nenásilnou formou seznámit účastníky s účetnictvím pro začátečníky. Po úspěšném absolvování závěrečného testu získá každý účastník OSVĚDČENÍ o absolvování tohoto kurzu, které může doložit svému zaměstnavateli či do životopisu.

Proč si vybrat tento kurz

Chcete porozumět základům účetnictví?
Chcete získat lepší pracovní pozici?
Chcete vést účetnictví externě jako přivýdělek?

Pokud zní vaše odpověď ano, neváhejte se přihlásit na náš distanční kurz.

Studujete z pohodlí domova a veškerá komunikace probíhá výhradně emailem nebo poštou. Nemusíte tedy nikam docházet.

Pro koho je kurz určen

Začátečník či mírně pokročilá účetní.

Cíl kurzu


Kurz je 2 měsíční – studujete, kdy a jak potřebujete, a to z učebnice, kterou Vám zašleme.

Dále jsou pro Vás připraveny doplňkové materiály, a to konkrétně sada cvičných testů (materiálů) vč. řešení, na nichž si můžete vyzkoušet účtování v praxi – zasíláme je společně s učebnicí. Tato sada cvičných materiálů může sloužit jako příprava k závěrečnému testu.

Po uplynutí 2 měsíců je připraven závěrečný test, který ověří Vaše znalosti a Vy jeho splněním obdržíte osvědčení o absolvování kurzu. Závěrečný test je zasílán na Váš email ve Wordu (případně jiném formátu dle Vaší potřeby) a na jeho vyhotovení máte čas 10 dní. Opravený test vč. další dokumentace je zasílán poštou.

Kurz je možné po domluvě i zkrátit či prodloužit.

Cílem tohoto kurzu je naučit, prohloubit či rozšířit znalosti účetnictví.

**
Po úspěšném absolvování závěrečného testu obdržíte jako dárek zdarma knihu
Praktický průvodce českými účetními výkazy v anglickém jazyce aneb překlad z češtiny do angličtiny
.**Po zakoupení voucheru nemusíte nic dělat – na email Vám zašleme dotazy nutné k zahájení kurzu. Zápis do kurzu je po zaslání Vašich údajů automatický.

Obsah kurzu

Obsah kurzu /dle učebnice/.

1. Základy účetnictví
1.2 Účetnictví, jeho zásady a regulace
1.3 Aktiva a pasiva
1.3.1 Majetek účetní jednotky a jeho krytí
1.3.2 Rozvaha, její funkce, obsah a členění
1.4 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření
1.5 Metodické prvky v účetnictví
1.5.1 Účet, jeho podstata, funkce a forma
1.5.2 Princip podvojnosti, souvztažnost účtů
1.5.3 Účetní zápisy
1.5.4 Účetní knihy
1.6 Nástroje průkaznosti účetnictví
1.6.1 Účetní doklady
1.6.2 Inventarizace majetku a závazků
1.7 Oceňování aktiv a dluhů

  • Oceňování majetku a závazků v České republice
  • Cizí měna v účetnictví

1.8 Odpisování, tvorba a použití opravných položek a rezervy
1.8.1 Odpisování dlouhodobého majetku
1.8.2 Tvorba a použití opravných položek
1.8.3 Podstata, význam a funkce rezerv
2. Základy účtování na účtech
2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (oceňování, pořízení, zařazení, technické zhodnocení, odpisy, vyřazení
2.1.10 Dlouhodobý finanční majetek
2.2 Zásoby (oceňování, účtování, aktivace aj.)
2.3 Krátkodobý finanční majetek
2.3.1 Peněžní prostředky v pokladně a ceniny
2.3.2 Peněžní prostředky na účtech
2.3.3 Krátkodobé úvěry
2.3.4 Krátkodobé finanční výpomoci
2.3.5 Krátkodobý finanční majetek
2.3.6 Převody mezi finančními účty
2.4 Zúčtovací vztahy
2.4.1 Zobrazení pohledávek ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce
2.4.2 Zobrazení závazků ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce
2.4.3 Inventarizace pohledávek a závazků
2.4.4 Promlčení a zánik pohledávek a závazků
2.4.5 Odpis pohledávek
2.4.6 Opravné položky k pohledávkám
2.4.7 Pohledávky a závazky v cizí měně
2.4.8 Účtování dobropisů z reklamací aj.
2.5 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
2.5.1 Vlastní kapitál
2.5.2 Rezervy
2.5.3 Dlouhodobé závazky
2.6 Náklady a výnosy
2.6.1 Podstata nákladů a výnosů
2.6.2 Členění nákladů a výnosů
2.7 Účetní závěrka a uzávěrka

Místo výuky

Alstaray Czech Republic, s.r.o.

Centrála Brno
Dunajská 3, Brno-Starý Lískovec

Kontaktovat

Telefon: 516 116 568


zvětšit mapu »
Poznámka
www.abctesty.cz

Kde uplatnit Poukaz

Místo:

Centrála Brno(Dunajská 3, Brno-Starý Lískovec)

Datum:

Po zakoupení voucheru nemusíte nic dělat - na email Vám zašleme dotazy nutné k zahájení kurzu. Zápis do kurzu je po zasl

Alstaray Czech Republic, s.r.o. – Brno-Starý Lískovec – Účetnictví pro začátečníky 2018 - distanční kurz – Lektor Bc. Zuzana Černá
Lektor tohoto kurzu:

Bc. Zuzana Černá

ekonomka, účetní, autorka odborné ekonomické literatury

Lektorka má v účetní oblasti praxi od roku 2001. Vede účetnictví a poskytuje konzultace zahraničním firmám, které se zabývají obchodem s EU a třetími zeměmi. Je autorkou odborné literatury „Praktický průvodce českými účetními výkazy v anglickém jazyce“, „Praktický průvodce českými účetními výkazy v německém jazyce“ a „Praktický průvodce studenta ekonomie“.
Lektorka je vysokoškolsky vzdělaná, má několik certifikací a zkoušku v oboru vzdělávání dospělých.

V čem lektor vyniká

Certifikace + zkouška v oboru vzdělávání dospělých

Vzdělání a praxe

SŠ Kounicova, obchodní akademie
VŠ Newton College – Mezinárodní obchod

Pokročilost kurzu:

A1 - začátečník

Jaké jsou vstupní znalosti?

Alstaray Czech Republic, s.r.o. – Brno-Starý Lískovec – Účetnictví pro začátečníky 2018 - distanční kurz – Učebnice Cvičební materiály
Učebnice pro tento kurz:

Cvičební materiály

Alstaray Czech Republic, s.r.o. – Brno-Starý Lískovec – Účetnictví pro začátečníky 2018 - distanční kurz – Učebnice Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Grada
Novotný Pavel • Vydáno 2018 • ISBN 978-80-271-0870-1

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás – úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, účetní terminologií a metodologií.

Díky tomu snadno pochopíte účetní případy v každodenní praxi účetního pracovníka. Získané znalosti si osvojíte procvičením na mnoha praktických příkladech. Pozornost je věnována novému přístupu k sestavování účetní závěrky. Nejsou opomenuty pro vás nejdůležitější aktuální změny v účetnictví.

Proč používáme tuto učebnici

Přehlednou a srozumitelnou formou mapuje základní znalosti z oblasti účetnictví.

Certifikát, který získáte absolvováním:

Ano

Po zdárném absolvování závěrečného testu (který Vám zašleme emailem - na jeho vyhotovení budete mít 10 dní) obdržíte osvědčení o absolvování tohoto kurzu a úspěšného vyhotovení závěrečného testu, který můžete doložit svému současnému / potenciálnímu zaměstnavateli či obecně do svého životopisu.

Jak uplatnit slevový Poukaz

  • Po zakoupení slevového Poukazu nás kontaktujte a dohodneme podrobnosti nástupu do kurzu.
  • Při kontaktu s námi musíte znát název kurzu a kód Poukazu; tyto údaje dostanete e-mailem po zakoupení kurzu tlačítkem "Koupit".

Platnost slevového Poukazu

Poukaz je platný 14 dnů od zakoupení. Během této doby nás kontaktujte a dohodněte se na podrobnostech nástupu do kurzu.

Podmínky získání slevy

  • Zakoupení Poukazu na slevu kurzu tlačítkem "Koupit"
  • Prokázání se jedinečným kódem Poukazu – dostanete e-mailem po zakoupení kurzu. Pokud se neprokážete kódem slevového Poukazu (nebo přímo poukazem), nemáte na slevu nárok.
  • Do 14 dnů po obdržení Poukazu nás musíte kontaktovat a do kurzu se přihlásit/zapsat.

Průběh zápisu do kurzu

Není třeba osobní zápis. Zakupte kurz a my se Vám ozveme s informativním emailem ohledně zápisu do kurzu.
Koupit kurz

Slevu získáte zakoupením tohoto kurzu tlačítkem "Koupit kurz".

Název kurzu Volných míst
/ Poukazů
Cena po slevě
(sleva)
Začátek
kurzu
Rozsah
výuky
Účetní terminologie v NĚMECKÉM jazyce - distanční studium 13 Poukazů 890 Kč (38%) domluva
Účetní terminologie v anglickém jazyce - distanční studium 19 Poukazů 890 Kč (38%) domluva
Napište nám, jaký kurz hledáte
Zajistíme ho se slevou a upozorníme vás
Příklad: AJ, půlroční kurz, začátečník, po-st večer

Odběr upozornění na nově přidané zlevněné kurzy lze kdykoliv odhlásit Váš e-mail nebude poskytnut nikomu jinému * = povinná položkaSlevyKurzů.cz Praha
SlevyKurzů.cz Brno
SlevyKurzů.cz Ostrava
SlevyKurzů.cz Plzeň
SlevyKurzů.cz Olomouc
SlevyKurzů.cz Liberec
SlevyKurzů.cz České Budějovice
SlevyKurzů.cz Hradec Králové
SlevyKurzů.cz Ústí nad Labem
SlevyKurzů.cz Pardubice
SlevyKurzů.cz Zlín
SlevyKurzů.cz Karlovy Vary
SlevyKurzů.cz Jihlava